Aquaizol
- pružná hydroizolácia na cementovej báze

 • hydroizolácia nových aj starých konštrukcií
 • premostenie vlasových trhlín
 • interiér, exteriér
 • ideálny ako dodatočná hydroizolácia pod EPOXY alebo PU podlahy
 • vynikajúci adhézny mostík
 • hydroizolácia kúpeľní, striech, bazénov, vodojemov, nádrží
 • mimoriadna priľnavosť na staré obkladačky, drevotrieskové dosky
 • aplikácia valčekom, štetcom, striekaním

Vetrofluid
- kryštalická hydroizolácia betónu, preniká do hĺbky 40 mm

 • permanentná / stála hydroizolácia betónu proti negatívnemu tlaku
 • Vetrofluid dodáva betónu mimoriadnu odolnosť voči zmrazovacím cyklom a proti pôsobeniu chloridu, síranu a solí.
 • Vetrofluid úplne blokuje karbonatáciu betónu a zabraňuje prieniku chloridu (UNI 9944)
 • Vytvára trvalo stabilné a zásadité prostredie, ktoré dokonale chráni železné výztuže betónu.
 • Vetrofluid® je certifikovaný pre použitie s pitnou vodou.
 • vhodný pre hydroizoláciu a ochranu betónových nádrží a plôch určených k priamemu styku s potravinami.
 • dodáva betónu vynikajúcu odolnosť voči pôsobeniu chemických látok
 • blokuje vzlínajúcu vlhkosť pri aplikácii do základov
 • je bezfarebný, bez zápachu a netoxický

Použitie:

 • Vetrofluid® poskytuje trvalé a definitívne ošetrenie
 • Na podzemné steny, kde je nutná hydroizolácia
 • Stenu je možné izolovať z vnútornej i vonkajšej strany
 • Na ochranu voči karbonatácii betónu pri mostoch, podchodoch, priehradách a tuneloch
 • V čističkách odpadových vôd, studňách, a zberných nádržiach, ktoré sú v priamom kontakte s agresívnymi látkami
 • Pri betónových konštrukciách vystavených trvalému pôsobeniu vody a tam, kde ich je treba chrániť pred pôsobením chloridov
 • Pri poľnohospodárskych stavbách (stajne,stodoly,sklady obilia, ošíparne)
 • Pri studniach a nádržiach pre pitnú vodu
 • Na betón, ktorý je vystavený pôsobeniu drsným klimatickým podmienkam

Pavishield
- ochrana priemyselných betónových podláh pred poškodením, preniká do hĺbky 30 mm

 • Pavishield® chráni betónové podlahy a pôsobí ako vytvrdzovacia zlúčenina s anti- odparovacím efektom
 • Znižuje a eliminuje praskanie spôsobené plastickým a hydroskopickým zmrštením
 • Obmedzuje prašnosť podláh a je vhodný k stabilizácii prašných podláh.
 • Pavishield® poskytuje vynikajúci základ pre nasledujúce povrchové úpravy, je vynikajúci stabilizačný agent a zaisťuje relatívnu vlhkosť < 85% v priebehu času
 • Pavishield® chráni podlahu pred poškodením spôsobeným mrazom a rozmrazovacími soľami
 • vytvára stálu bariéru, ktorá chráni proti priesaku vody, kyselín, olejov a toxických látok
 • Pavishield® poskytuje trvalé a definitívne ošetrenie

Použitie:

 • Priemyselné podlahy (nové i staré)
 • Podlahy v interiéri i exteriéri
 • Rampy a zjazdy
 • Chodníky
 • Letiskové plochy
 • Športoviská
 • Pivnice
 • Poľnohospodárske objekty ako sú stajne, kravíny, ošípárne, sklady obilia a sena atď.