– vysoko pružné materiály na báze epoxidových a polyuretánových živíc bez rozpúšťadiel so schopnosťou preklenovať trhliny v podklade. Vhodné pre parking systém, rampy, nájazdy a podobne. Aplikujú sa na napenetrovaný podklad a je nutné ich uzavrieť pečatiacou / uzatváracou vrstvou – napr. náterom

ELASTIC PLUS
- pružná dvojzložková polyuretánová membrána

 • flexibilný
 • utesňuje
 • odolný voči ropným látkam aj soli
 • preklenuje statické i dynamické trhliny
 • výborná hydroizolácia
 • vysoká flexibilita a elasticita
 • prieťažnosť cca 600%
 • veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám
 • Použitie: parkovacie plochy, garáže, balkóny, mosty
 • Aplikácia: valčekom, štetcom
 • Spotreba: 0,6 – 1,0kg / m2
 • Balenie: 30kg